หน้าหลัก
มบ
ม฿ปฯ
[มบ]

ก.พับ,ม้วนทบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มบ (ม฿ปฯ)