หน้าหลัก
มนแกว้ด
ม฿นฯแคัวฯด
[มนแคว้ด]

ว.กลมดิก; มนอุ้มลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มนแกว้ด (ม฿นฯแคัวฯด)