หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มนถี
อักษรล้านนา
ม฿นีถฯฯ,ม฿ระฯนีตฯ
เทียบอักษรไทย
[มนถี,มนตรี]
ความหมาย

น.มนตรี - ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,ที่ปรึกษา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มนถี (ม฿นีถฯฯ,ม฿ระฯนีตฯ)