หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มนต์
อักษรล้านนา
ม฿น์ตฯ
เทียบอักษรไทย
[มนต์]
ความหมาย

น.คำศักดิ์สิทธิ์,คำสำหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เช่น สวดมนต์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มนต์ (ม฿น์ตฯ)