หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดหมอ
อักษรล้านนา
ม฿ดฯหมฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[มดหมอ]
ความหมาย

น.หมอพื้นบ้านล้านนา (หมอเมือง) ที่ทำการรักษาโรคด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ วิธีการทรงเจ้าเข้าผี และวิธีการใช้ยาสมุนไพรไปพร้อมๆ กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดหมอ (ม฿ดฯหมฯอฯ)