หน้าหลัก
มดหน้าหมอง
มดหน้าหมอง
ม฿ดฯห้นฯาหมฯอฯง
[มดหน้าหมอง]

น.มดตะนอยชนิดหนึ่ง ตัวสีเทา; มดลิ้นหน้าม่อย,มดหน้าม่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดหน้าหมอง (ม฿ดฯห้นฯาหมฯอฯง)