หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดหน้าม่อย
อักษรล้านนา
ม฿ดฯห้นฯาม่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มดหน้าม่อย]
ความหมาย

ดู...มดหน้าหมอง

ออกเสียงล้านนา
มดหน้าหมอง
อักษรล้านนา
ม฿ดฯห้นฯาหมฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[มดหน้าหมอง]
ความหมาย

น.มดตะนอยชนิดหนึ่ง ตัวสีเทา; มดลิ้นหน้าม่อย,มดหน้าม่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดหน้าม่อย (ม฿ดฯห้นฯาม่อฯยฯ)