หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดส้ม
อักษรล้านนา
ม฿ดฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[มดส้ม]
ความหมาย

น.มดแดง คนเมืองเรียก ''มดส้ม'' - เป็นมดที่มีลำตัวสีแดงส้ม หรือน้ำตาลแดง ตัวยาวประมาณ 1.2 ซ.ม. ใช้ใบไม้ห่อทำเป็นรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ เช่นต้นมะม่วง ลำไย โดยใช้ใยเหนียวสีขาวเชื่อมใบไม้ให้ชิดติดกันเป็นรังกลมๆ หากถูกรบกวนจะปล่อยกรดออกมาแล้วกัด ให้เกิดแผลบนผิวหนัง ทำให้แสบร้อน มดแดงแต่ละรังมีประชากรจำนวนมาก ประกอบด้วย นางพญา ตัวโต มีปีกเรียก ''แม่เพ้อ'' มีหน้าที่วางไข่ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในรัง, มดราชา(มดเพศผู้) ส่วนมากมีปีก ส่วนอกหนา มีหน้าที่ผสมพันธุ์, มดงาน ไม่มีปีก เป็นหมัน มีหน้าที่ออกหาอาหาร สร้างรัง รักษารัง ป้องกันรัง ดูแลตัวอ่อนและราชินี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดส้ม (ม฿ดฯส้฿มฯ)