หน้าหลัก
มดส้ม
มดส้ม
ม฿ดฯส้฿มฯ
[มดส้ม]

น.มดแดง - มดชนิดหนึ่ง ใช้ใบไม้ห่อทำเป็นรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ เช่นต้นมะม่วง ลำไย สีส้ม-แดง มีชีวิตอยู่ เป็นสังคมคล้ายมนุษย์ แต่ละรังมีประชากรจำนวนมาก ประกอบด้วย มดแม่รัง หรือ มดราชินี และ มดงาน มดแม่รัง ตัวโตมีปีกเรียก "แม่เพ้อมดส้ม" มีหน้าที่ออกไข่ ส่วนมดงานเป็นมดตัวเล็ก มีหน้าที่สร้างรัง หาอาหาร ดูแล รักษารัง ปกป้องคุ้มครองไข่และตัวอ่อน เรียกไข่ชนิดเล็กหรือตัวอ่อนมดงานว่า"แย็บมดส้ม"เรียกไข่ชนิดโตที่จะเจริญเติบโตเป็น มดแม่รัง ว่า "เต้งมดส้ม"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดส้ม (ม฿ดฯส้฿มฯ)