หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มดลิ้นหน้าม่อย
อักษรล้านนา
ม฿ดฯลิ้นฯห้นฯาม่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มดลิ้นหน้าม่อย]
ความหมาย

น.มดตะนอยชนิดหนึ่ง ตัวสีเทา; มดหน้า หมอง,มดหน้าม่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดลิ้นหน้าม่อย (ม฿ดฯลิ้นฯห้นฯาม่อฯยฯ)