หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มดง่ามโข้
อักษรล้านนา
ม฿ดฯง่ามฯโข้
เทียบอักษรไทย
[มดง่ามโข้]
ความหมาย

น.มดง่ามโข้ - เป็นมดไร้เพศ มีลักษณะ ตัวใหญ่ หัวใหญ่ มีกรามขนาดโตมาก ทำหน้าที่เป็นมดทหาร ดูแลรัง ดูแลพลพรรคมดงาน เป็นกำลังรบหลักของรัง คอยปกป้อง ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดง่ามโข้ (ม฿ดฯง่ามฯโข้)