หน้าหลัก
มดก้นแง่ม
ม฿ดฯก้฿นฯแง่มฯ
[มดก้นแง่ม]

น.มดที่มีก้นเป็นง่าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดก้นแง่ม (ม฿ดฯก้฿นฯแง่มฯ)