หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มด
อักษรล้านนา
ม฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[มด]
ความหมาย

น๑.มด - ชื่อแมลงมีหลายชนิด เป็นสัตว์สังคม แต่ละรังมีประชากรจำนวนมากและมีการแบ่งชั้นวรรณะแยกออกจากกันให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งรูปร่าง หน้าที่ ได้แก่ มดแม่รัง หรือมดราชินี มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นๆ มีหน้าที่ออกไข่ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในรัง มดเพศผู้ ตัวเล็กกว่ามดแม่รัง โดยทั่วไปจะมีปีก มีหน้าที่ผสมพันธุ์ และมดงาน เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก ตัวเล็กกว่าทั้งสองแบบข้างต้น มีหน้าที่หาอาหาร สร้างรัง ป้องกันรัง ดูแลตัวอ่อน น๒.เรียกหมอผี,หมอเวทย์มนต์,หมอที่ทำการรักษาโรคด้วยจิตวิญญาณ ทรงเจ้าเข้าผี ว่า ป้อมด แม่มด - พ่อมด แม่มด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มด (ม฿ดฯ)