หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ภู่
อักษรล้านนา
ภู่
เทียบอักษรไทย
[ภู่]
ความหมาย

น.แมลงภู่ - แมลงหลายชนิด รูปร่างลักษณะคล้ายผึ้ง แต่ขนปกคลุมลำตัวเป็นแฉก ไม่เป็นขนเดี่ยวๆ ปลายลิ้นแหลม ไม่มีถุงเก็บเกสรดอกไม้ที่ขาหลัง สร้างรังอยู่ในเนื้อไม้ หรือต้นพืชที่ตายแล้ว: ล้านนาเรียก แมงปู้ (ยืม-แมลงภู่)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภู่ (ภู่)