หน้าหลัก
ภะลิยา
ภริยา
ภริยา

น.(บ)ภริยา - ภรรยา,เมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภะลิยา (ภริยา)