หน้าหลัก
ฟ้าฮ้อง
ฟ้าร้อฯง
[ฟ้าร้อง]

น.ฟ้าร้อง - เสียงดังที่เกิดขึ้นหลังฟ้าแลบ เนื่องจากอากาศขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้าฮ้อง (ฟ้าร้อฯง)