หน้าหลัก
ฟ้ายก
ฟ้าย฿กฯ
[ฟ้ายก]

น.เวลารุ่งอรุณ,แสงเงินแสงทอง; ตี๋นฟ้ายก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้ายก (ฟ้าย฿กฯ)