หน้าหลัก
ฟ้าม้าน
ฟ้าม้านฯ
[ฟ้าม้าน]

น.โรคงูสวัด - โรคชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการอักเสบเฉียบพลันที่ปมประสาทไขสันหลัง มีเม็ดพุพองขึ้นที่ผิวหนัง มักขึ้นตามลำตัว ตั้งแต่ลำคอลงไปถึงเอว ลักษณะเป็นผื่นแดงในตอนแรกมีอาการคัน จากนั้นผิวบริเวณนั้นจะคล้ำและ ปวด แสบร้อน หากเอามือไปใกล้จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่แผ่ออกมา ล้านนาเรียก "บ่าเฮงฟ้าม้าน"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้าม้าน (ฟ้าม้านฯ)