หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้าผ่า
อักษรล้านนา
ฟ้าผ่า
เทียบอักษรไทย
[ฟ้าผ่า]
ความหมาย

น.ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากเมฆลงสู่พื้นโลกอย่างรุนแรงฉับพลัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้าผ่า (ฟ้าผ่า)