หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้าตี๋แฉ่ง
อักษรล้านนา
ฟ้าตีแฉ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้าตีแฉ่ง]
ความหมาย

ดู...ฟ้าตี๋แส่ง

ออกเสียงล้านนา
ฟ้าตี๋แส่ง
อักษรล้านนา
ฟ้าตีแส่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้าตีแส่ง]
ความหมาย

น.ฟ้าตีแส่ง - ชื่อวันที่คนล้านนาเชื่อว่าเป็นวันสำคัญยิ่ง สำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ สมรส เปิดร้านค้า การคำนวณหาเศษของวันฟ้าตี๋แส่ง ใช้สูตรกฏเกณฑ์ต่างๆ มาจากคัมภึร์สุริยยาตร เป็นหลักการคำนวณทางโหราศาสตร์ ที่ใช้ในการคำนวณปฏิทินมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการคำนวณหาค่าที่ละเอียดมาก วันต่อวัน เศษที่หาได้จากสูตร เรียก ''ฟ้าตีแส่งเศษ'' มีจำนวน ๙ ค่า คือ เศษ ๐ ถึง ๘; ฟ้าตีแส่งเศษ ๐,๑,๓,๗,๘ ทำนายว่า ''ไม่ดี''; ฟ้าตีแส่งเศษ ๒,๔,๕,๖ ทำนายว่า ''ดี''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้าตี๋แฉ่ง (ฟ้าตีแฉ่งฯ)