หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้า
อักษรล้านนา
ฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ฟ้า]
ความหมาย

น.ส่วนเบื้องบนที่มองเห็นปกคลุมแผ่นดิน,สวรรค์,อากาศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้า (ฟ้า)