หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนเล็บ
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรเลัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนเล็บ]
ความหมาย

ก.ฟ้อนเล็บ - เป็นการฟ้อนของชาวล้านนา เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือโดยเฉพาะ ผู้ฟ้อนแต่งกายตามแบบกุลสตรีภาคเหนือ นุ่งซิ่นป้ายลายขวาง สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบทับ เกล้าผมประดับดอกไม้ กระบวนการฟ้อนเช่นเดียวกับชุดฟ้อนเทียน เพียงแต่ไม่ถือเทียน ผู้ฟ้อนสวมเล็บโลหะเรียวยาวงอนทุกนิ้ว เว้นนิ้วหัวแม่มือ นิยมฟ้อนในเวลากลางวัน ในที่กลางแจ้ง เช่น งานฉลองสมโภชศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ใช้กลองตึ่งโนง ดนตรีพื้นเมือง วงสะล้อซอซึง หรือวงปี่พาทย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนเล็บ (ฟ้อฯรเลัปฯ)