หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนเตียน
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรทยฯร
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนเทียน]
ความหมาย

ก.ฟ้อนเทียน - การฟ้อนที่ผู้ฟ้อนถือเทียนจุดไฟให้สว่างมือละเล่มทั้งสองมือ ปกติเป็นการฟ้อนในที่แจ้งในเวลากลางคืน ความสวยงามอยู่ที่ใช้ผู้ฟ้อนเป็นจำนวนมาก แสงเทียนเป็นประกายขณะที่ร่ายรำเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรี เช่น กลองตึ่งโนง วงปี่พาทย์ และลีลาของเสียงเพลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนเตียน (ฟ้อฯรทยฯร)