หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนเจิง
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรเชิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนเชิง]
ความหมาย

ก.การฟ้อนท่าออกศึก ปกติมักมีการตบไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เรียก "ต๋บบ่าผาบ" เป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนเจิง (ฟ้อฯรเชิงฯ)