หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนผีมด
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรผีม฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนผีมด]
ความหมาย

ก.การฟ้อนเพื่อสังเวยบรรพบุรุษของชนเผ่าไทยวน ซึ่งมักทำในปะรำ มักจัดในหน้าแล้งก่อนทำนา; ดู...ผีมด,ผีเมง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนผีมด (ฟ้อฯรผีม฿ดฯ)