หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนกิ๋งก๋ะหล่า
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรกิงฯกห่ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนกิงกะหล่า]
ความหมาย

ก.ศิลปะการแสดงของชาวไทใหญ่ "กิงกะหล่า" ก็คือ "กินนร" อมนุษย์ในนิยาย ว่ากันว่า กิงกะหล่ามี ๒ ชนิดๆหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก อีกชนิดหนึ่งรูปร่างเหมือนคน จะไปไหนมาไหนก็ใส่ปีกใส่หางบินไป การฟ้อนกิงกะหล่า จึงเป็นการเลียนแบบอมนุษย์ชนิดหลังนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนกิ๋งก๋ะหล่า (ฟ้อฯรกิงฯกห่ลฯา)