หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อน
อักษรล้านนา
ฟ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อน]
ความหมาย

รำ/ระบำ: ก๑.รำ - เคลื่อนไหวร่างกายโดยมีลีลาท่าทางเฉพาะให้เข้ากับเสียงเพลงหรือดนตรี เช่น ฟ้อนฉุยฉาย-รำฉุยฉาย; ถ้ามีอาวุธประกอบท่าทางเรียกตามอาวุธนั้น เช่น ฟ้อนดาบ-รำดาบ: ก๒.ระบำ - การร่ายรำที่ใช้ท่าฟ้อนรำ ไม่เน้นเรื่องราว แต่มุ่งความสวยงามตามจังหวะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อน (ฟ้อฯร)