หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่แต๊เอาแต๊
อักษรล้านนา
ฟู่แท้´าแท้
เทียบอักษรไทย
[ฟู่แท้เอาแท้]
ความหมาย

ก.พูดจริงเอา(เป็นคู่ครอง)จริง,พูดจริงแต่งงานกันจริง,พูดจริงเป็นสามีภรรยากันจริง: คำว่า "เอา" เป็นคำพูด (ปาก) ที่สุภาพ พูดในสถานที่ใดๆก็ได้ หมายถึง แต่งงาน เข้าพิธีสมรส ครองเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่แต๊เอาแต๊ (ฟู่แท้´าแท้)