หน้าหลัก
ฟู่อู้
ฟู่อู้
ฟู่อู้
[ฟู่อู้]

ก.เจรจา,พูดคุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่อู้ (ฟู่อู้)