หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่จ๋า
อักษรล้านนา
ฟู่จา
เทียบอักษรไทย
[ฟู่จา]
ความหมาย

ก.พูดจา; โฟ่จ๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่จ๋า (ฟู่จา)