หน้าหลัก
ฟู่ก้อย
ฟู่ค่อฯ
[ฟู่ค่อย]

ก.พูดค่อย,กระซิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่ก้อย (ฟู่ค่อฯ)