หน้าหลัก
ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟาย
ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟายฯ
[ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟาย]

ดู...ฟุ้งฟะฟุ้งฟาย

ฟุ้งฟะฟุ้งฟาย
ฟุ้งฟฟุ้งฟายฯ
[ฟุ้งฟะฟุ้งฟาย]

ว.กระจัดกระจายเต็มไปหมด; ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟาย (ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟายฯ)