หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟุ้งฟะฟุ้งฟาย
อักษรล้านนา
ฟุ้งฟฟุ้งฟายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟุ้งฟะฟุ้งฟาย]
ความหมาย

ว.กระจัดกระจายเต็มไปหมด; ฟุ้งฟี่ฟุ้งฟาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุ้งฟะฟุ้งฟาย (ฟุ้งฟฟุ้งฟายฯ)