หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟื้นกำเก่า
อักษรล้านนา
ฟื้นฯคำฯเกั่า
เทียบอักษรไทย
[ฟื้นคำเก่า]
ความหมาย

ก.เก็บเอาเรื่องเก่ามาพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟื้นกำเก่า (ฟื้นฯคำฯเกั่า)