หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟายเหล้า
อักษรล้านนา
ฟายฯเฯหั้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ฟายเหล้า]
ความหมาย

ก.การเสกเหล้าแล้วดื่มเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟายเหล้า (ฟายฯเฯหั้ลฯา)