หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟายน้ำหน้า
อักษรล้านนา
ฟายฯนาฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ฟายน้ำหน้า]
ความหมาย

ก.เช็ดน้ำตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟายน้ำหน้า (ฟายฯนาฯห้นฯา)