หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟาดบ้านตี๋เมือง
อักษรล้านนา
ฟาดฯบ้าฯนฯตีเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ฟาดบ้านตีเมือง]
ความหมาย

ก.ยกกำลังไปตีบ้านอื่นเมืองอื่นมาไว้ในอำนาจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาดบ้านตี๋เมือง (ฟาดฯบ้าฯนฯตีเมิอฯง)