หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟาด
อักษรล้านนา
ฟาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟาด]
ความหมาย

ก.ตีเต็มแรงเหวี่ยง,สะบัด,กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตี๋นฟาด - เตะอย่างแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาด (ฟาดฯ)