หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟากหน้า
อักษรล้านนา
ฟากฯห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ฟากหน้า]
ความหมาย

น.ภายภาคหน้า,ฝั่งน้ำด้านตรงข้าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟากหน้า (ฟากฯห้นฯา)