หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟาก
อักษรล้านนา
ฟากฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟาก]
ความหมาย

น.ไม้ไผ่ทำให้เป็นแผ่นแบนสำหรับปูพื้น: มีทั้งชนิดฟากสับ คือผ่าลำไม้ไผ่ออกมาแล้วทุบให้แบน และฟากที่ผ่าไม้ไผ่เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วถักให้เป็นผืนด้วยหวายหรือเชือก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาก (ฟากฯ)