หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟา
อักษรล้านนา
ฟา
เทียบอักษรไทย
[ฟา]
ความหมาย

น.ผ้านวมชนิดที่ใช้นุ่นหรือสำลีเป็นไส้ เย็บเป็นตา มีผ้าหุ้มอยู่ข้างนอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟา (ฟา)