หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟั้นมะๆ
อักษรล้านนา
ฟั้นฯมะๆ
เทียบอักษรไทย
[ฟั้นมะๆ]
ความหมาย

ก.ใช้มือขยำสิ่งของที่เหลวเขละขละอยู่ไปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั้นมะๆ (ฟั้นฯมะๆ)