หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟั่งเตื้อ
อักษรล้านนา
ฟั่งฯเทิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ฟั่งเทื่อ]
ความหมาย

ก.อย่าเพิ่ง,รอไว้ก่อน,อย่ารีบเร่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั่งเตื้อ (ฟั่งฯเทิ่อฯอ)