หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟันป๋า
อักษรล้านนา
ฟันฯปลฯา
เทียบอักษรไทย
[ฟันปลา]
ความหมาย

ก.ใช้มีดไล่ฟันเอาปลาที่ว่ายมาจากแหล่งน้ำ เช่น ฤดูทำนา หรือน้ำล้นตลิ่ง เป้นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟันป๋า (ฟันฯปลฯา)