หน้าหลัก
ฟัน
ฟันฯ
[ฟัน]

ก.เอาของมีคม เช่นมีดฟาดลงไปอย่างแรง โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟัน (ฟันฯ)