หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟังหั้นฟังหนี้
อักษรล้านนา
ฟังฯหั้นฯฟังฯหี้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟังหั้นฟังหนี้]
ความหมาย

ก.รับฟังข่าว คำพูด หรือคำวิจารณ์ จากแหล่งต่างๆ,ฟังทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟังหั้นฟังหนี้ (ฟังฯหั้นฯฟังฯหี้นฯ)