หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟังกำเบาเอากำง่าย
อักษรล้านนา
ฟังฯคำฯเบัาฯ´าคำฯง่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟังคำเบาเอาคำง่าย]
ความหมาย

สำ.ยอมรับแต่เรื่องง่ายๆ,เชื่อคำของผู้อื่นเร็วเกินไป,มักง่าย,หูเบา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟังกำเบาเอากำง่าย (ฟังฯคำฯเบัาฯ´าคำฯง่ายฯ)