หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟังกำหัวบ้านหางบ้าน
อักษรล้านนา
ฟังฯคำฯห฿วฯบ้าฯนฯหางฯบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟังคำหัวบ้านหางบ้าน]
ความหมาย

ก.เชื่อข่าวลือ,เชื่อคำพูดยุยง; ฟังกำเหนือกำใต้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟังกำหัวบ้านหางบ้าน (ฟังฯคำฯห฿วฯบ้าฯนฯหางฯบ้าฯนฯ)