หน้าหลัก
ฟักแฟง
ฟักฯแฟงฯ
[ฟักแฟง]

น.ฟักเขียวผลเล็ก สีเขียวจัด บางแห่งเรียกว่าบ่าฟักอ้อย หรือ บ่าฟักหม้อแก๋ง เพราะลูกหนึ่งจะพอดีกับแกงหม้อหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักแฟง (ฟักฯแฟงฯ)