หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟักแฟง
อักษรล้านนา
ฟักฯแฟงฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟักแฟง]
ความหมาย

น.ฟักเขียวผลเล็ก สีเขียวจัด บางแห่งเรียกว่าบ่าฟักอ้อย หรือ บ่าฟักหม้อแก๋ง เพราะลูกหนึ่งจะพอดีกับแกงหม้อหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักแฟง (ฟักฯแฟงฯ)