หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟักแก้ว
อักษรล้านนา
ฟักฯแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟักแก้ว]
ความหมาย

น.ฟักทอง - ไม้เถาเลื้อย มีมือสำหรับยึดเกาะ ลำต้นอวบน้ำ ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยมมีขนทั้งสองด้าน ดอกสีเหลืองรูปกระดิ่ง ผลมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับพันธุ์ เช่น กลม กลมแป้น กลมรี ผิวขรุขระเล็กน้อย เปลือกมีทั้งสีเขียวหรือน้ำตาลแดง เนื้อในผลสีเหลืองหรือเหลืองทอง เมล็ดสีขาว ทั้งยอด ผลอ่อน ผล เมล็ด กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักแก้ว (ฟักฯแก้วฯ)