หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟักเข้า
อักษรล้านนา
ฟักฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ฟักเข้า]
ความหมาย

น.ฟักข้าว - ไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ มีมือเกาะออกตามซอกใบ เถาเป็นสันสี่เหลียมสีเขียวเข้มมีขนนุ่ม เถาแก่มีเหง้าใต้ดินขนาดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจหรือรูปไข่ ขอบใบหยักเป็นเว้าลึกเป็น ๓-๕ แฉก ดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ปลายเป็น ๕ แฉก ดอกสีขาวนวลออกตามซอกใบ ผลกลมรีสีเขียวมีหนามอ่อนๆรอบผล เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือแดง เมล็ดแบนรูปไข่เป็นจำนวนมาก ใบอ่อน ผลอ่อนใช้เป็นผัก ผลสุกกินได้และมีสรรพคุณทางยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟักเข้า (ฟักฯเขั้า)